Habitación 1
Adults Only (+18)
Habitación 2
Adults Only (+18)
Habitación 3
Adults Only (+18)
Habitación 4
Adults Only (+18)

Inschrijvingsaanvraag

Gegevens van het reisbureau
Gegevens van het verkooppunt
Contactgegevens
Wettelijk vertegenwoordiger voor ondertekening van de overeenkomst
(*) Verplichte velden

Wettelijke voorwaarden en privacybeleid

Reserverings- en annuleringsbeleid.

Reserveringen kunnen tot 11:00 ‘s morgens van de dag voor de geplande aankomstdatum worden geannuleerd om afschrijving van de kosten voor de eerste nacht (+belastingen) te voorkomen.
U garandeert de reservering met uw creditcard. Een borgsom is niet nodig. Rechtstreekse betaling bij aankomst.
No-show kosten: eerste nacht plus belastingen.
Tijdstip van aankomst: 15:00 (begin TI vanaf 12.00 uur)
Kinderen onder de 2 jaar in een kinderbedje op de kamer met 2 volwassenen – gratis.
Kinderen (2-12 jaar) die de kamer delen met 2 volwassenen krijgen 50% korting (in het Hotel Bitácora)

De reserveringen dienen te worden gewijzigd en geannuleerd via onze website www.springhoteles.com

Privacybeleid

A) GEGEVENSBESCHERMING

Wij delen de gebruiker mede dat hij na de aanmelding op ieder moment het recht heeft op inzage in het bestand waarin zijn gegevens zijn opgenomen en dat hij het recht op rectificatie, annulering en verzet kan uitoefenen volgens de Organieke Wet 15/1999, van 13 december inzake de bescherming van Persoonsgegevens. Bovendien kan hij zijn instemming met de overdracht en behandeling van zijn persoonsgegevens intrekken.

SPRING HOTELES belooft om zich te houden aan de regels inzake de behandeling van persoonsgegevens, om precies te zijn de Organieke Wet 15/1999, van 13 december inzake de bescherming van Persoonsgegevens (hierna te nomen LOPD) en Koninklijk Besluit 994/1999, tot uitvoering van die wet.

SPRING HOTELES behandelt de gegevens van haar klanten op geautomatiseerde wijze en garandeert dat de bestanden die deze informatie bevatten, geheel onder hun aansprakelijkheid vallen en dat die naar behoren zijn ingeschreven in het Algemeen Register van het Agentschap voor Gegevensbescherming (www.agpd.es)

SPRING HOTELES deelt de klant mede dat hij zijn recht op inzage, rectificatie, annulering of verzet kan uitoefenen door zich schriftelijk te wenden tot de verantwoordelijke persoon voor de behandeling van de gegevens en eigenaar van de bestanden waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen:

SPRING HOTELES
Avda. Antonio Domínguez Alfonso, 8
38660 Playa de las Américas
Tenerife – Canarische Eilanden – Spanje

SPRING HOTELES deelt u mede dat uw persoonsgegevens, door de aanvraag voor aanmelding bij het SPRING CLUB CARD-programma, zullen worden behandeld door SPRING HOTELES, waarmee u toestemming geeft voor de behandeling en overdracht daarvan voor de doeleinden van het programma. Om die reden heeft SPRING HOTELES, in overeenstemming met de geldige regelgeving, een bestand met persoonsgegevens opgemaakt en daarbij de passende maatregelen genomen om de vertrouwelijke behandeling van de gegevens te garanderen. Wij herinneren u er nogmaals aan dat u uw recht op inzage, rectificatie, annulering en verzet kunt uitoefenen via het bovengenoemde adres.

1.- DIENSTEN EN RESERVERINGEN
Door het diensten- en reserveringsformulier in te vullen geeft de houder SPRING HOTELES toestemming voor het op automatische wijze gebruiken en behandelen van de verstrekte persoonsgegevens met als doel het verwerken van de gevraagde reservering en/of het beheren van diensten en/of commerciële producten van SPRING HOTELES.

De klant die een reservering maakt wordt medegedeeld dat zijn persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan het hotel van bestemming, met het doel om de reservering te beheren en de uitvoering daarvan te garanderen.

2.- VACATURES

Door het invullen van de sollicitatie gaat iedere houder ermee akkoord en geeft hij toestemming voor het op automatische wijze verwerken van de verstrekte persoonsgegevens in ons gegevensbestand van de afdeling personeelszaken. SPRING HOTELES informeert de houder dat hij zijn recht op inzage, rectificatie, annulering en verzet kan uitoefenen door zich schriftelijk te wenden tot de verantwoordelijke persoon voor de behandeling van persoonsgegevens:

SPRING HOTELES
Avda. Antonio Domínguez Alfonso, 8
38660 Playa de las Américas
Tenerife – Canarische Eilanden – Spanje

3. PERSOONLIJK E-MAILADRES
Indien u dat heeft aangevraagd sturen wij naar uw e-mailadres informatie over onze aanbiedingen voor logies en nieuws van het concern SPRING HOTELES, tenzij u deze niet wilt ontvangen. In dat geval hoeft u dat alleen maar te herroepen door te schrijven naar: web@springhoteles.com

B) VERTROUWELIJKHEID

SPRING HOTELES garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, alsmede dat zij gebruik maakt van de veiligheidsmaatregelen die zijn voorgeschreven in de Spaanse regelgeving omtrent gegevensbescherming jegens derden, hoewel zij de persoonsgegevens waarover zij beschikt aan de bevoegde overheid bekend zullen maken indien dat officieel wordt vereist, conform de wet. De houders van de gegevens hebben in ieder geval het recht op inzage, rectificatie, annulering en verzet, en eveneens om hun instemming met de behandeling en overdracht van hun gegevens te herroepen op de manier die voorzien is in de Organieke Wet 15/1999, van 13 december inzake de bescherming van Persoonsgegevens.

Wettelijke voorwaarden en privacybeleid

Reserverings- en annuleringsbeleid.

Reserveringen kunnen tot 11:00 ‘s morgens van de dag voor de geplande aankomstdatum worden geannuleerd om afschrijving van de kosten voor de eerste nacht (+belastingen) te voorkomen.
U garandeert de reservering met uw creditcard. Een borgsom is niet nodig. Rechtstreekse betaling bij aankomst.
No-show kosten: eerste nacht plus belastingen.
Tijdstip van aankomst: 15:00 (begin TI vanaf 12.00 uur)
Kinderen onder de 2 jaar in een kinderbedje op de kamer met 2 volwassenen – gratis.
Kinderen (2-12 jaar) die de kamer delen met 2 volwassenen krijgen 50% korting (in het Hotel Bitácora)

De reserveringen dienen te worden gewijzigd en geannuleerd via onze website www.springhoteles.com

Privacybeleid

A) GEGEVENSBESCHERMING

Wij delen de gebruiker mede dat hij na de aanmelding op ieder moment het recht heeft op inzage in het bestand waarin zijn gegevens zijn opgenomen en dat hij het recht op rectificatie, annulering en verzet kan uitoefenen volgens de Organieke Wet 15/1999, van 13 december inzake de bescherming van Persoonsgegevens. Bovendien kan hij zijn instemming met de overdracht en behandeling van zijn persoonsgegevens intrekken.

SPRING HOTELES belooft om zich te houden aan de regels inzake de behandeling van persoonsgegevens, om precies te zijn de Organieke Wet 15/1999, van 13 december inzake de bescherming van Persoonsgegevens (hierna te nomen LOPD) en Koninklijk Besluit 994/1999, tot uitvoering van die wet.

SPRING HOTELES behandelt de gegevens van haar klanten op geautomatiseerde wijze en garandeert dat de bestanden die deze informatie bevatten, geheel onder hun aansprakelijkheid vallen en dat die naar behoren zijn ingeschreven in het Algemeen Register van het Agentschap voor Gegevensbescherming (www.agpd.es)

SPRING HOTELES deelt de klant mede dat hij zijn recht op inzage, rectificatie, annulering of verzet kan uitoefenen door zich schriftelijk te wenden tot de verantwoordelijke persoon voor de behandeling van de gegevens en eigenaar van de bestanden waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen:

SPRING HOTELES
Avda. Antonio Domínguez Alfonso, 8
38660 Playa de las Américas
Tenerife – Canarische Eilanden – Spanje

SPRING HOTELES deelt u mede dat uw persoonsgegevens, door de aanvraag voor aanmelding bij het SPRING CLUB CARD-programma, zullen worden behandeld door SPRING HOTELES, waarmee u toestemming geeft voor de behandeling en overdracht daarvan voor de doeleinden van het programma. Om die reden heeft SPRING HOTELES, in overeenstemming met de geldige regelgeving, een bestand met persoonsgegevens opgemaakt en daarbij de passende maatregelen genomen om de vertrouwelijke behandeling van de gegevens te garanderen. Wij herinneren u er nogmaals aan dat u uw recht op inzage, rectificatie, annulering en verzet kunt uitoefenen via het bovengenoemde adres.

1.- DIENSTEN EN RESERVERINGEN
Door het diensten- en reserveringsformulier in te vullen geeft de houder SPRING HOTELES toestemming voor het op automatische wijze gebruiken en behandelen van de verstrekte persoonsgegevens met als doel het verwerken van de gevraagde reservering en/of het beheren van diensten en/of commerciële producten van SPRING HOTELES.

De klant die een reservering maakt wordt medegedeeld dat zijn persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan het hotel van bestemming, met het doel om de reservering te beheren en de uitvoering daarvan te garanderen.

2.- VACATURES

Door het invullen van de sollicitatie gaat iedere houder ermee akkoord en geeft hij toestemming voor het op automatische wijze verwerken van de verstrekte persoonsgegevens in ons gegevensbestand van de afdeling personeelszaken. SPRING HOTELES informeert de houder dat hij zijn recht op inzage, rectificatie, annulering en verzet kan uitoefenen door zich schriftelijk te wenden tot de verantwoordelijke persoon voor de behandeling van persoonsgegevens:

SPRING HOTELES
Avda. Antonio Domínguez Alfonso, 8
38660 Playa de las Américas
Tenerife – Canarische Eilanden – Spanje

3. PERSOONLIJK E-MAILADRES
Indien u dat heeft aangevraagd sturen wij naar uw e-mailadres informatie over onze aanbiedingen voor logies en nieuws van het concern SPRING HOTELES, tenzij u deze niet wilt ontvangen. In dat geval hoeft u dat alleen maar te herroepen door te schrijven naar: web@springhoteles.com

B) VERTROUWELIJKHEID

SPRING HOTELES garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, alsmede dat zij gebruik maakt van de veiligheidsmaatregelen die zijn voorgeschreven in de Spaanse regelgeving omtrent gegevensbescherming jegens derden, hoewel zij de persoonsgegevens waarover zij beschikt aan de bevoegde overheid bekend zullen maken indien dat officieel wordt vereist, conform de wet. De houders van de gegevens hebben in ieder geval het recht op inzage, rectificatie, annulering en verzet, en eveneens om hun instemming met de behandeling en overdracht van hun gegevens te herroepen op de manier die voorzien is in de Organieke Wet 15/1999, van 13 december inzake de bescherming van Persoonsgegevens.

Wettelijke voorwaarden en privacybeleid

Reserverings- en annuleringsbeleid.

Reserveringen kunnen tot 11:00 ‘s morgens van de dag voor de geplande aankomstdatum worden geannuleerd om afschrijving van de kosten voor de eerste nacht (+belastingen) te voorkomen.
U garandeert de reservering met uw creditcard. Een borgsom is niet nodig. Rechtstreekse betaling bij aankomst.
No-show kosten: eerste nacht plus belastingen.
Tijdstip van aankomst: 15:00 (begin TI vanaf 12.00 uur)
Kinderen onder de 2 jaar in een kinderbedje op de kamer met 2 volwassenen – gratis.
Kinderen (2-12 jaar) die de kamer delen met 2 volwassenen krijgen 50% korting (in het Hotel Bitácora)

De reserveringen dienen te worden gewijzigd en geannuleerd via onze website www.springhoteles.com

Privacybeleid

A) GEGEVENSBESCHERMING

Wij delen de gebruiker mede dat hij na de aanmelding op ieder moment het recht heeft op inzage in het bestand waarin zijn gegevens zijn opgenomen en dat hij het recht op rectificatie, annulering en verzet kan uitoefenen volgens de Organieke Wet 15/1999, van 13 december inzake de bescherming van Persoonsgegevens. Bovendien kan hij zijn instemming met de overdracht en behandeling van zijn persoonsgegevens intrekken.

SPRING HOTELES belooft om zich te houden aan de regels inzake de behandeling van persoonsgegevens, om precies te zijn de Organieke Wet 15/1999, van 13 december inzake de bescherming van Persoonsgegevens (hierna te nomen LOPD) en Koninklijk Besluit 994/1999, tot uitvoering van die wet.

SPRING HOTELES behandelt de gegevens van haar klanten op geautomatiseerde wijze en garandeert dat de bestanden die deze informatie bevatten, geheel onder hun aansprakelijkheid vallen en dat die naar behoren zijn ingeschreven in het Algemeen Register van het Agentschap voor Gegevensbescherming (www.agpd.es)

SPRING HOTELES deelt de klant mede dat hij zijn recht op inzage, rectificatie, annulering of verzet kan uitoefenen door zich schriftelijk te wenden tot de verantwoordelijke persoon voor de behandeling van de gegevens en eigenaar van de bestanden waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen:

SPRING HOTELES
Avda. Antonio Domínguez Alfonso, 8
38660 Playa de las Américas
Tenerife – Canarische Eilanden – Spanje

SPRING HOTELES deelt u mede dat uw persoonsgegevens, door de aanvraag voor aanmelding bij het SPRING CLUB CARD-programma, zullen worden behandeld door SPRING HOTELES, waarmee u toestemming geeft voor de behandeling en overdracht daarvan voor de doeleinden van het programma. Om die reden heeft SPRING HOTELES, in overeenstemming met de geldige regelgeving, een bestand met persoonsgegevens opgemaakt en daarbij de passende maatregelen genomen om de vertrouwelijke behandeling van de gegevens te garanderen. Wij herinneren u er nogmaals aan dat u uw recht op inzage, rectificatie, annulering en verzet kunt uitoefenen via het bovengenoemde adres.

1.- DIENSTEN EN RESERVERINGEN
Door het diensten- en reserveringsformulier in te vullen geeft de houder SPRING HOTELES toestemming voor het op automatische wijze gebruiken en behandelen van de verstrekte persoonsgegevens met als doel het verwerken van de gevraagde reservering en/of het beheren van diensten en/of commerciële producten van SPRING HOTELES.

De klant die een reservering maakt wordt medegedeeld dat zijn persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan het hotel van bestemming, met het doel om de reservering te beheren en de uitvoering daarvan te garanderen.

2.- VACATURES

Door het invullen van de sollicitatie gaat iedere houder ermee akkoord en geeft hij toestemming voor het op automatische wijze verwerken van de verstrekte persoonsgegevens in ons gegevensbestand van de afdeling personeelszaken. SPRING HOTELES informeert de houder dat hij zijn recht op inzage, rectificatie, annulering en verzet kan uitoefenen door zich schriftelijk te wenden tot de verantwoordelijke persoon voor de behandeling van persoonsgegevens:

SPRING HOTELES
Avda. Antonio Domínguez Alfonso, 8
38660 Playa de las Américas
Tenerife – Canarische Eilanden – Spanje

3. PERSOONLIJK E-MAILADRES
Indien u dat heeft aangevraagd sturen wij naar uw e-mailadres informatie over onze aanbiedingen voor logies en nieuws van het concern SPRING HOTELES, tenzij u deze niet wilt ontvangen. In dat geval hoeft u dat alleen maar te herroepen door te schrijven naar: web@springhoteles.com

B) VERTROUWELIJKHEID

SPRING HOTELES garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, alsmede dat zij gebruik maakt van de veiligheidsmaatregelen die zijn voorgeschreven in de Spaanse regelgeving omtrent gegevensbescherming jegens derden, hoewel zij de persoonsgegevens waarover zij beschikt aan de bevoegde overheid bekend zullen maken indien dat officieel wordt vereist, conform de wet. De houders van de gegevens hebben in ieder geval het recht op inzage, rectificatie, annulering en verzet, en eveneens om hun instemming met de behandeling en overdracht van hun gegevens te herroepen op de manier die voorzien is in de Organieke Wet 15/1999, van 13 december inzake de bescherming van Persoonsgegevens.